Wykazy gatunków zwierząt i roślin prezentowanych w galerii


Bezkręgowce
Układ alfabetyczny wg nazw polskich
Bielinek kapustnik Pieris brassicae Large White
Jelonek rogacz Lucanus cervus European Stag Beetle
Klecanka rdzaworożna Polistes nimpha Paper Wasp
Kozinka żałobna Morinus funereus Long-horned Beetle
Kruszczyca złotawka Cetonia aurata Rose Beetle
Listkowiec cytrynek Gonepteryx rhamni Brimstone
Modliszka Mantis religiosa Praying Mantis
Nartnik Gerris lacustris Common Pondskater
Paź królowej Papilio machaon Swallowtail
Paź żeglarz Iphiclides podalirius Scarce Swallowtail
Świerszcz polny Gryllus campestris Field cricket
Trzmiel ziemny Bombus terrestris Bumblebee
Zadzierka Anechura bipunctata No common name
Układ alfabetyczny wg nazw łacińskich
Anechura bipunctata Zadzierka No common name
Bombus terrestris Trzmiel ziemny Bumblebee
Cetonia aurata Kruszczyca złotawka Rose Beetle
Gerris lacustris Nartnik Common Pondskater
Gonepteryx rhamni Listkowiec cytrynek Brimstone
Gryllus campestris Świerszcz polny Field cricket
Iphiclides podalirius Paź żeglarz Scarce Swallowtail
Lucanus cervus Jelonek rogacz European Stag Beetle
Mantis religiosa Modliszka Praying Mantis
Morinus funereus Kozinka żałobna Long-horned Beetle
Papilio machaon Paź królowej Swallowtail
Pieris brassicae Bielinek kapustnik Large White
Polistes nimpha Klecanka rdzaworożna Paper Wasp
Układ alfabetyczny wg nazw angielskich

Brimstone Listkowiec cytrynek Gonepteryx rhamni
Bumblebee Trzmiel ziemny Bombus terrestris
Common Pondskater Nartnik Gerris lacustris
European Stag Beetle Jelonek rogacz Lucanus cervus
Field cricket Świerszcz polny Gryllus campestris
Large White Bielinek kapustnik Pieris brassicae
Long-horned Beetle Kozinka żałobna Morinus funereus
No common name Zadzierka Anechura bipunctata
Paper Wasp Klecanka rdzaworożna Polistes nimpha
Praying Mantis Modliszka Mantis religiosa
Rose Beetle Kruszczyca złotawka Cetonia aurata
Scarce Swallowtail Paź żeglarz Iphiclides podalirius
Swallowtail Paź królowej Papilio machaonOprawa: HMS | Strona główna